Krommer dan je denkt

Soms is een krommer krommer dan je denkt.

Op de foto zie je aan de blauwe lijn waar het hart van de boom zit. Dit was de vorm van de boom in zijn jonge jaren. Op de 2e foto zie je waar het hart van de boom zit: helemaal uit het midden, waar je het normaal verwacht.

Een jonge boom kan krom worden door een genetische invloed: vader en moeder waren beiden krom. Vaak is de bocht het gevolg van weersinvloeden, grondsoort of soortgenoten die het zonlicht blokkeren.
In het latere leven van onze kromme boom gaat hij de bocht compenseren door meer hout te vormen in de binnenbocht, zie nl.wikipedia.org/wiki/Reactiehout .

Bomen zijn net mensen: iedereen wil hogerop.

Uit deze krommer zullen spanten voor Friese Jachten worden gezaagd door www.windenwater.nl/ .