Wij kopen hout in

Bomen inkoop houtgaan dood of moeten verdwijnen omdat ze gevaar opleveren of gewoon op de verkeerde plaats staan. Bomen moeten soms worden gekapt om plaats te maken voor jongere bomen of plaats moeten maken voor nieuwbouw. Soms vraagt ook de buurman of een boom gekapt mag worden. Helaas weet de eigenaar niet wat hij met het hout moet doen. Een houthandelaar is slechts geïnteresseerd in grote hoeveelheden en dan nog alleen wanneer het houtsoorten betreft die in de handel gebruikelijk zijn. Uiteindelijk besluit men dan meestal het hout te verwerken tot brandhout, te versnipperen of te verkopen aan de houtvezelindustrie.

Het is ook echter ook mogelijk om een goede bestemming te vinden voor (een) bijzondere boom of bomen. Een boom is bijzonder als de soort weinig voorkomt, de boom heel dik is of een bijzondere vorm heeft. Helaas zijn de kosten voor transport vaak te hoog om het kopen van de boom economisch haalbaar te maken, maar wij willen het graag proberen. Wanneer u een bijzondere boom heeft, stuurt u dan eens een e-mailtje met een foto om te informeren of wij uw hout kunnen kopen. Contact

Bijzondere interesse hebben wij in krom gegroeide eiken die een toepassing vinden in spanten voor de scheepsbouw.

Scroll naar top